Donaties

Apostolic Center Europe – King’s Hill is mede afhankelijk van vrijwillige bijdragen, giften en legaten.

Bent u gezegend en geïnspireerd door uw bezoek @ King’s Hill en wenst u ons te ondersteunen ?


Met bankoverschrijving doneren?
Onze bankgegevens zijn:
NL56INGB0001278151 t.n.v. Stichting E.S.C.L. King’s Hill, Rhenen o.v.v. “DONATIE”.

Met ingang van september 2017 zijn wij voor onbepaalde tijd als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt.
Dit betekent dat u uw giften als aftrekpost bij de inkomstenbelasting kunt opgeven.

RSIN – nummer (ANBI identificatienummer):  814829648

Er zijn ook andere mogelijkheden om ons werk mogelijk te maken.
Neemt u in dat geval contact met ons op.

Hartelijk dank en Be blessed, immers God heeft de blijmoedige gever lief – 2 Cor.9:7.

Team King’s Hill