GloryNight

Op de GloryNight ligt de focus op profetische aanbidding. We aanbidden de Here met muziek, (nieuwe) liederen, dans en banieren zodat we de GloryCloud kunnen binnen gaan (tabernacle journey).

De Psalmist krijgt alle ruimte zijn gave uit te oefenen zodat nieuwe liederen uit de hemel kunnen worden gecommuniceerd naar de Bruid!

Ook nemen de muziek instrumenten een voorname plaats in zodat het geluid van de hemelen gehoord kan worden.

We geloven dat het fundamenteel is dat we in verbinding staan met de aanbidding die rond de troon van God plaatsvindt op basis van Openbaring 7:11-12.

Op de GloryNight staan Vader, Jezus en de Heilige Geest centraal.
Dit houdt in dat we openstaan voor instructies van de Troon en deze zullen opvolgen.