Mission Statement Apostolic Center Europe – Kings Hill

Onze focus is op de volgende groepen:

1. Bedienaren uit de 5-voudige bediening (Efez.4:11)
2. Heiligen (Efez.4:11)
3. Verloren zielen (Matth. 28)
4. Armen, nooddruftigen, weduwen & wezen (Ps.9:18/Jes.1:17)

Onze kernwaarden zijn:

1. Liefde – ( Ex. 20:17 / Matth. 22:37)
2. Heiliging – (Ex. 19:6 / 1 Petrus 2:9)
3. Rechtvaardigheid – (Psalm 106:3 / Jesaja 33:15-17 / 1 Joh. 2:29)
4. Nederigheid – (2 Kron. 7:14 / Spr. 22:4 / Efez. 4:2)

Onze hoofd doelen zijn:

1. Brengen en vestigen van Apostolische Reformatie in de Natiën
2. De Bruid voorbereiden op de komst van de Bruidegom, Jezus, de Christus
3. Bereiken en oogsten van de verloren zielen

Onze doelen willen we bereiken door:

1. Apostolische meetings
2. Prophetische meetings
3. Conferenties / Seminars
4. RoarNights
5. GloryNights
6. Outreach programma’s
7. Hulp programma’s