Prophetic Conference

We plannen Profetische Conferenties met het doel het Lichaam van Christus op te bouwen volgens 1 Cor. 14:3.

We onderscheiden de volgende doelen:

1. Individuen
2. Bruid van het Lam
3. Gods Woord voor de Nations
4. Seizoenen
5. Openbaring van de Geheimen en/of tijden van de Hemel.

Wij geloven dat het verklaarde woord van God cruciaal is voor herstel processen en fasen van ons leven om zo onze
intieme relatie met de Heer te bekrachtigen en te inspireren.

We plannen om profeten die door de Here aangesteld zijn en functioneren in het ambt van Profeet uit te nodigen.
We houden deze meetings op regelmatige basis.

Check onze Agenda voor de data.